Doanh nghiệp phải dành cho hoạt động kinh doanh mới mức độ ưu tiên đặc biệt

2. Doanh nghiệp phải dành cho hoạt động kinh doanh mới mức độ ưu tiên đặc biệt không cần quan tâm đến. Bất kể sự khập khiễng về quy mô, doanh số, thị trường của dự án mới trong tương quan với các sản phẩm sẵn có, doanh nghiệp phải chỉ định ai đó từ ban quản lý tối cao để thực hiện vai trò người khởi nghiệp, người đổi mới và làm việc cho tương lai thay vì hiện tại.

Nhóm người được chỉ định không nhất thiết phải dành toàn thời gian cho việc theo sát dự án mới. Có thể thấy điều này không khả thi ở đa số doanh nghiệp nhỏ. Nhưng họ phải là những người có đủ thẩm quyền, uy tín, đồng thời công việc được giao phải cụ thể, rõ ràng.

194b572f-b72c-4c34-a4b8-d727fb273299

Doanh nghiệp phải dành cho hoạt động kinh doanh mới mức độ ưu tiên đặc biệt

Thông thường, đây chính là nhóm trực tiếp chịu trách nhiệm đề ra các chính sách nhằm xây dựng tinh thần khởi nghiệp xuyên suốt nội bộ doanh nghiệp, phân tích khả năng từ bỏ định kỳ, chụp X quang hoạt động kinh doanh sẵn có, tính toán mục tiêu đổi mới cần thiết để lấp đầy khoảng cách giữa triển vọng thực tế của sản phẩm, dịch vụ hiện hành và việc cần làm nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục sinh tồn, phát triển. Thông thường, họ cũng chịu trách nhiệm phân tích cơ hội đổi mới một cách có hệ thống (xem Phần I, Nghiệp vụ đổi mới). Nhưng đồng thời họ cũng nên chịu trách nhiệm phân tích ý tưởng đổi mới, ý tưởng khởi nghiệp xuất phát từ bản thân nội bộ doanh nghiệp, chẳng hạn thông qua buổi nói chuyện thân mật với cấp dưới, một nguyên tắc đã được trình bày trước đó.